API

Naše API dává vývojářům možnost integrovat služby Přepisovatele do desktopových, mobilních a webových aplikací. Po přihlášení do systému je uživateli k dispozici stránka se seznamem jednotlivých API volání včetně ukázkových příkladů. Skrze API můžete například automaticky nechat zpracovat vaše audio/video soubory a stáhnout si jejich textový přepis v různých formátech jako XML, SRT nebo čistý text.

Název API funkcePopis
uservrátí data o uživateli
categoryListvrátí všechny kategorie uživatele
annotatorListvrátí všechny anotátory uživatele
recordingListvrátí všechny záznamy uživatele
Následující API funkce vrátí údaje o jednom záznamu, který je definován unikátním číslem RECORDING-ID
recording/RECORDING-IDvrátí data o záznamu s daným id
recording/RECORDING-ID/subtitles.htmlvrátí titulky záznamu v HTML
recording/RECORDING-ID/subtitles.srtvrátí titulky záznamu v SRT
recording/RECORDING-ID/subtitles.trsvrátí titulky záznamu v TRS
recording/RECORDING-ID/subtitles.txtvrátí titulky záznamu v TXT
recording/RECORDING-ID/subtitles.webvttvrátí titulky záznamu ve WebVTT
recording/RECORDING-ID/subtitles.xmlvrátí titulky záznamu v XML
Pro přidání záznamu k vašemu účtu musíte předat url záznamu a jazyk, kterým chcete záznam přepsat
recording/add?url=...&language=...přidá a vrátí data nového záznamu
Pro přidání nového záznamu k vašemu účtu můžete také využít metodu HTTP PUT. Je nutné zadat název souboru a jazyk, kterým chcete záznam přepsat
recording/put?filename=...&language=...přidá (nahraje soubor) a vrátí data nového záznamu
Pro přiřazení záznamu anototárovi je potřeba zadat ID záznamu a ID anotátora
assignAnnotator?recordingId=...&annotatorId=...vrátí zprávu o změně stavu
Pro smazání záznamu, zadejte ID záznamu
recording/RECORDING-ID/deletevrátí zprávu o změně stavu
Pro hledání v titulcích
search?q=...vrátí seznam záznamů a jejich titulky, které odpovídají hledanému výrazu